main
main
main
main
main
main
all rights reserved to DILOVIX - 2008
   Предлагаме Ви една съвременна система за безканално изграждане (без
бетонови корита) на топлопроводи с предварително топлоизолирани тръби,
различни модификации, която вече 60 години се използва в Европа.

   За разлика от други аналогични системи предлагани на пазара, тук всички
фасонни елементи идват на обекта като готови изолирани модули със
строителна дължина от 1000 мм и монтажникът заварява само прави съосни
детайли, като за изолиране на място остават само заваръчните стикове, което
се изпълнява от екипи на "Диловикс".

   Така ние гарантираме високата надеждност на хидроизолацията по цялото
трасе.

   При предоставяне проект на трасето, детайлите се изработват с точни дължини,
с което се намалява броя на заварките, муфите и оттам спада и стойността на
обекта.
ПРЕДИМСТВА НА БЕЗКАНАЛНАТА ТЕХНОЛОГИЯ
   В сравнение с традиционната технология - полагане на тръбите в канали от
стоманобетонови корита и изолирането им с въжета от стъклена вата, новата
технология гарантира следните предимства:
минимални топлинни загуби при преноса на топлина, които не се увеличават
за период на експлоатация повече от 40 години;
надеждна и трайна хидроизолация, елиминираща външната корозия;
гарантирана електроизолация, премахваща опасността от електрокорозия;
висока степен на заводска готовност на топлопровода, осигуряваща
постоянно високо качество, лек и бърз монтаж;
чувствително намаляват изкопните работи и извозваните земни маси;
отпадат тежките и скъпоструващи бетонови корита, капаци, подложен бетон
и свързаната с тяхната доставка и монтаж, тежка строителна механизация;