main
main
main
main
main
main
all rights reserved to DILOVIX - 2008
   Произвежданите от ДИЛОВИКС тръби и елементи са предназначени за безканално
(без стомано-бетонови корита) подземно изграждане на топлопроводи с
диаметри от 20 до 250 мм (27 - 276 мм), за които външната мантия е от ПВЦ
тръба. За открито монтиране предлагаме аналогична гама от тръби с мантия от
поцинкована ламарина.

   В зависимост от температурата на пренасяния флуид дебелината на
пенополиуретановата изолация е различна, а от там и външния диаметър на
изделията.

   Тръбите се произвеждат със стандартна дължина от 6 000 мм.

   По желание на клиента тя може да бъде и друга, както и дебелината на
изолацията. Изолираме и тръби на клиента.
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ТОПЛОПРОВОДИ С
ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗОЛИРАНИТЕ ТРЪБИ И ЕЛЕМЕНТИ НА
"ДИЛОВИКС"
   Тези тръби се полагат в изкопа върху пясъчна възглавница с дебелина от 100
мм., предварително подравнена и трамбована. След приключване на монтажа се
затрупват с още 100 мм пясък, който предпазва пластмасовата мантия от пряк
контакт с камъните при обратно засипване на изкопа.

   Препоръчителните минимални размери на изкопа и междуосията на тръбите са
дадени в таблицата:
ПОДГОТОВКА НА ТРАСЕТО