main
main
main
main
main
main
all rights reserved to DILOVIX - 2008
КОМПЛЕКТАЦИЯ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗОЛИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ
Колена равнораменни 500/500 мм
стандартно изпълнение за всички
диаметри с ъгли 90, 60 и 45 градуса
Колена разнораменни
съгласно заявката на клиента
Тройници стандартни за всички диаметри
Тройници с колена за всички диаметри
Тройници с преход за всички диаметри
Спирателна арматура за всички диаметри
Неподвижни опори за всички диаметри
Съединителни термосвиваеми муфи
за местата на заварките
Проходни муфи
за преминаване през стени на сгради и камери
Крайни капи
Детайли по чертеж на клиента